VSM Training Kit Manufacturing

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie zbędnych. gry lean Priorytetowym celem lean managment jest więc zlikwidowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.